ENG | RUS | EST
uknown
Konkurss 2017
  Õigeusu vaimuliku muusika festivali Credo
I Rahvusvaheline koorilaulu festival-konkurss
   
ЂJÕULUTÄHTї
 24.-27. november 2017. aastal, Tallinn
 
Kallid sõbrad,
24.-27. novembril 2017 korraldab Õigeusu vaimuliku muusika festival CREDO Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Festivalide Assotsiatsiooni toetusel Rahvusvahelist Koorikollektiivide ja Vokaalansamblite festival-konkursi "Jõulutäht". 
Festivali ja konkursi eesmärk on populariseerida koorilaulu, tutvustada Eesti publikule erinevate maailmariikide kooride loomingut ja meisterlikkust, arendada loomesidemeid Eesti ja muude maailmariikide koorikollektiivide vahel, laiendada koorikollektiivide repertuaari, luua uusi loomekontakte, vahetada kogemusi.
 
FESTIVAL-KONKURSI ÜLESANDED:
  • Erinevate ansamblite ja koorikollektiivide ühisesinemised, kes esitavad erinevate ajastute muusikat erinevates keeltes.
  • Loomingulise õhkkonna loomine osalejate professionaalseks suhtlemiseks, kogemuste ja repertuaari vahetamiseks;
  • Erinevate riikide professionaalsete ja taidluskooride ühisesinemised;
  • Õhkkonna loomine, mis soodustab festivali osalejate ja kuulajate suhtlemist edaspidiste kontaktide loomiseks koorulaulu valdkonnas.
  • Uute nimede ja annete leidmine koorilaulu maailmas;
  • Muusikaprodutsentide ja -mänedžeride kaasamine festivali osalejate edaspidiste ringreiside ja kontsertide korraldamiseks;
 •          Kontsertide läbiviimine Tallinna ja selle lähiümbruse kirikutes ja katedraalides laia publiku huvi suurendamiseks koorimuusika vastu.

FESTIVALI OSALEJAD:
 • Erinevate maailmariikide mees-, nais- või lastekoorid ja ansamblid (arv ei ole piiratud).
 • Vokaalansamblid alates 3 liikmest.
 • Osaleda saavad nii professionaalsed kui ka taidluskollektiivid.
 • Osalevad erinevasse vanusekategooriasse kuuluvad kollektiivid (piiranguid ei ole).

FESTIVALI PARTNERID:
 •   Eesti Kontserdisaal
 • Eesti Kooriühing
 • Tallinna Kultuuriosakond
 • Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 
 • Integratsioonifond
FESTIVALI LÄIBIIVIMISE KORD:
 
24.                  Festivali osalejate saabumine Tallinnasse. Registreerimine   
november,     19.00 Ц  Festival-konkursi Pidulik avatseremoonia, osalejate galakontsert.
reede

25.                  14.00 Ц KONKURSS "Jõulutäht"
november      (osalemise tingimused vt all)
laupäev          Koorikollektiivide ja vokaalansamblite KONTSERDID
   
26.                  13.00 - Koorikollektiivide ja vokaalansamblite KONTSERDID
november,     14.00 Ц Festivali diplomite üleandmise tseremoonia.
pühapäev        19.00 Ц "Grand-Prix" auhinnakonkurss  "Jõulutäht". Rahvusvahelise Koorikollektiivide ja Vokaalansamblite Konkursi laureaatide galakontsert. Festivali erikülaline.
 
27.                 Festivali osalejate lahkumine
november    
 
FESTIVALI TOIMUMISE KOHAD:  
 • Estonia Kontserdisaal (Tallinn).
 • Hopneri maja (Tallinn).
 • Aleksander Nevski katedraal (Tallinn)
 • Jaani kirik (Tallinn)
 • Jumalaema Sündimise Kaasani pühakuju kirik (Tallinn).
 • Pühavaimu kirik (Tallinn)
 • Võru Kannel (Võru).
 • Pauluse kirik (Tartu).
 • Mihkli kirik (Keila)

FESTIVALI LÄBIVIIMISE TINGIMUSED:

 • Kõik osalejad tasuvad iseseisvalt transpordikulud festivalile ja tagasi;
 • Festivali osalejad majutatakse läbi Korralduskomitee vastavalt pakutud paketile, lisatasu eest ning kooskõlastatult Korralduskomiteega võib majutus olla pikendatud;
 • Korralduskomitee korraldab toitlustuse ja ekskursiooniprogrammi kooskõlastatult festivali osalejatega (pakutavad võimalused saadetakse enne toimumist);
 • festivalis osalev koor esitab kollektiivi kohta trükimaterjalid trükkimiseks festivali afiššidel, voldikutes ja kataloogides;
 • festivali osalejad peavad esitama kollektiivi audio/videosalvestuse (võib saata postiga või e-posti aadressil);
 • kollektiiv esitab konkursikava noodid 5 eksemplaris;
 • iga festivali-konkursi osaleja saab diplomi;  
 • kõik festivali sündmused kajastatakse trükimeedias, raadios ja televisioonis;
 • korralduskomiteele saadetud infot osalejate kohta kasutatakse reklaammaterjalides ja kuulutustes;  
 • delegatsiooni kooseisu võivad kuuluda mitte ainult koorilauljad vaid ka saatjad. 

Koorilauljate ja saatjate arv ei ole piiratud.

FESTIVALIESINEMISTE REGLEMENT:
 • festivali Pidulikul avakontserdil esitab kollektiiv kooskõlastatult korralduskomiteega mõnda väljapakutud teost.
 • festivali kontsertides (vähemalt ühes) esitab kollektiiv teoseid enda valiku järgi, pikkus kokku 10-20 minutit.

Korralduskomitee jätab endale õiguse muuta reglementi ning toimetada koolikollektiivide ja ansamblite esinemiskavasid.
 
KONKURSI ЂJÕULUTÄHTї   KATEGOORIAD  

1. kategooria Ц Vokaalansamblid  Ц osalevad nais-, mees-, sega- ja lasteansamblid koosseisuga 3-12 inimest, vanuselisi piiranguid ei ole.  
2.kategooria Ц Koorikollektiivid Ц osalevad koorikollektiivid. Vanuselisi piiranguid ei ole. Koorikollektiivis peab olema vähemalt 13 lauljat, teisi piiranguid osalejate kohta ei ole.
 
KOKKURSI KAVA  
 
Kollektiivi esinemise pikkus konkursis  on minimaalselt 8 - maksimaalselt12 minutit.  
Saatmiseks võimaldatakse kollektiividele klaver. Muude muusikariistade olemasolu tagavad kollektiivid iseseisvalt.  
Tähelepanu! Fonogrammide (+) kasutamine EI OLE LUBATUD! 
  
Konkursiesinemine peab sisaldama järgmisi teoseid:
1.  Kiriku- või rahvalaul.
2. Jõuluteos.
3. Teos kollektiivi valikul.
 
Vähemalt üks teos peab olema esitatud a capella.
 
GRAND-PRIZ LOOSIMINE  
 
GRAND-PRIZ "JÕULUTÄHT"  loosimisest võtavad osa kollektiivid, mis on žürii otsuse alusel saanud vajaliku punktisumma.  
Kollektiiv (koor või vokaalansambel) peab esitama  ühe teose, pikkusega mitte üle 5 minuti.  
Taotluses tuleb tuua ära teose pealkiri, mille kollektiiv kavatseb esitada võistluses Grand-Prix´le.
 
HINNE  
 
Kõiki kategooriaid hindab rahvusvaheline Žürii.
Žürii otsused on lõplikud. Kohtu sekkumise võimalus on välistatud.  
Saadud punktide alusel määrab ZÜRII igas kategoorias kohad:

Koht

 

Autasud

 

GRAND-PRIX (koorikollektiivid)

GRAND-PRIX (vokaalansamblid)

500 eurot ja Grand-Prix diplom

300 eurot ja Grand-Prix diplom

1. koht (kategooriate lõikes)

Laureaadi diplom (I koht)

2. koht (kategooriate lõikes)

Laureaadi diplom (II koht)

3. koht (kategooriate lõikes)

Laureaadi diplom (III koht)

Diplomand

Diplom

 
OSALEMISTAOTLUS:
Konkurss-festivalil osalemiseks tuleb täita lisatud ankeet ja saata see hiljemalt 10. novembril 2017 e-posti aadressil: zoya@festivalcredo.com . Korralduskomitee saadab osalemiseks konkurss-festivalil ametliku kutse.   Taotlusele peavad olema lisatud järgmised materjalid:
 • koori (ansambli) lugu max 20 rida vene ja inglise keeles;
 • koori (ansambli) värvilised fotod suurusega 2 mB (ja suuremad);
 • audio- või videosalvestus (võib saata mitu pala e-postile).
 • Kollektiivi esinemiskava
Osalemistaotlusega avaldab kollektiiv oma nõusoleku konkurssi tingimustega ning filmimise, pildistamise, tele- ja raadioülekannetega, esinemiste salvestamise ja selle võimaliku reprodutseerimisega konkurssi töö raames. Kõik õigused tele-, foto-, video- ja audiosalvestustele kuuluvad konkurssi Korralduskomiteele.
 
OSALUSTASU

Konkursil osalemise eest võetakse osalustasu:
1. kategooria Vokaalansamblid  - 50 eurot kollektiivilt.
2. kategooria  Koorikollektiiv Ц  80 eurot kollektiivilt.

Pangarekvisiidid:
MTU Credo Festivalid, konto number 221047007803
IBAN code EE97 2200 2210 47007803 Swedbank, Liivalaia 8, 15040, Tallinn.
Tel+372 631 0310
S.W.I.F.T. code HABA EE2X
Selgitus: konkurss
 
OSALEJATE MAJUTUSE VARIANT:
Festivalipakett 95/120 1 inimese kohta (3/4* hotell)
 • Majutus 2-3 ööd, 2-kohalistes kõigi mugavustega tubades;
 • Hommikusöök hotellis (rootsi laud);
 • osalemine Avamises ja festivali kontserdites;
 • linnaekskursioon;
 • 1 festivali info- ja esindusmaterjalide komplekt; 
 • kollektiivide transport kontserdite toimumise kohta saatjaga bussis;
 • kollektiivide vastuvõtmine saabumise päeval.

FESTIVALI KORRALDUSKOMITEE:
MTÜ Credo festivalid  

             
 

© 2006 CREDO.